Jak pracujemy

Realizacją projektów zajmujemy się w sposób kompleksowy.
Proces realizacji dzielimy na następujące etapy:

Analiza biznesowa

  • dokładne zbadanie potrzeb Klienta,
  • zgromadzenie informacji o jego wymaganiach,
  • badanie konkurencji pod kątem danego rozwiązania,
  • audyt obecnego rozwiązania (jeśli jest takie stosowane).

Projektowanie funkcjonalne

  • zebranie wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych,
  • sporządzenie dokumentu Specyfikacji Wymagań Funkcjonalnych,
  • przygotowanie projektu funkcjonalnego, czyli klikanej makiety projektu,
  • przeprowadzanie testów serwisu pod kątem użyteczności, jeszcze przed etapem implementacji.

Projektowanie graficzne

  • przygotowanie projektu graficznego wszystkich unikalnych stron serwisu,
  • opracowanie strategii wizualnej,
  • sesje kreatywne.

Implementacja

  • implementacja ustalonych funkcjonalności,
  • przeprowadzanie wewnętrznych testów akceptacyjnych i wydajnościowych,
  • wdrożenie na środowisko produkcyjne,
  • wysoka jakość kodu.

Utrzymanie i rozwój

  • zapewnienie ciągłości działania aplikacji,
  • rozbudowa aplikacji o nowe funkcjonalności,
  • optymalizacja istniejącego rozwiazania.
analiza potrzeb -> optymalne rozwiązania -> technologia i kreacja -> sukces projektu