Jak pracujemy

Realizacją projektów zajmujemy się w sposób kompleksowy.
Proces realizacji dzielimy na następujące etapy:

Analiza biznesowa

 • dokładne zbadanie potrzeb Klienta,
 • zgromadzenie informacji o jego wymaganiach,
 • badanie konkurencji pod kątem danego rozwiązania,
 • audyt obecnego rozwiązania (jeśli jest takie stosowane).

Projektowanie funkcjonalne

 • zebranie wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych,
 • sporządzenie dokumentu Specyfikacji Wymagań Funkcjonalnych,
 • przygotowanie projektu funkcjonalnego, czyli klikanej makiety projektu,
 • przeprowadzanie testów serwisu pod kątem użyteczności, jeszcze przed etapem implementacji.

Projektowanie graficzne

 • przygotowanie projektu graficznego wszystkich unikalnych stron serwisu,
 • opracowanie strategii wizualnej,
 • sesje kreatywne.

Implementacja

 • implementacja ustalonych funkcjonalności,
 • przeprowadzanie wewnętrznych testów akceptacyjnych i wydajnościowych,
 • wdrożenie na środowisko produkcyjne,
 • wysoka jakość kodu.

Utrzymanie i rozwój

 • zapewnienie ciągłości działania aplikacji,
 • rozbudowa aplikacji o nowe funkcjonalności,
 • optymalizacja istniejącego rozwiazania.
analiza potrzeb -> optymalne rozwiązania -> technologia i kreacja -> sukces projektu