Alpol

Zadanie

Budowa makiety funkcjonalnej i stworzenie projektu graficznego strony www

Zadaniem postawionym przez Klienta było opracowanie makiety funkcjonalnej nowego serwisu firmy Alpol i strefy Klienta. Zgodnie z życzeniem Klienta projekt został podzielony na dwie części: realizacje strefy produktowej i strefy Klienta. W ramach każdej z nich zaprojektowana została makieta funkcjonalna, a następnie projekt graficzny.

Zakres prac

  • Makieta funkcjonalna strefy produktu i strefy klienta
  • Optymalizacja makiety
  • Wykonanie projektu graficznego

2011

strona główna projekt alternatywny projekt alternatywny