E-learning Day

Zadanie

Realizacja aplikacji mobilnej na system iOS i Android na potrzeby konferencji.

Aplikacja E-learning Day została przygotowana na potrzeby międzynarodowej konferencji poświęconej przyszłości i kierunkom rozwoju e-learningu, której firma Mediaflex była partnerem technologicznym. Została zrealizowana na system iOS oraz Android. W aplikacji można sprawdzić harmonogram konferencji, informacje o prelegentach i ich wystąpieniach, wskazówki dotyczące dojazdu i inne.

Zakres prac

  • projekt graficzny
  • implementacja aplikacji w iOS
  • implementacja aplikacji w Android

2014

widok aplikacji widok aplikacji