Eat like a PROTIGER

Zadanie

Realizacja aplikacji na Facebooka, która ma na celu promocję marki PROTIGER i zachęcenie użytkowników do aktywności przez dodawanie zdjęć posiłków.

Stworzenie aplikacji konkursowej dla marki PROTIGER. Zadaniem uczestników jest zamieszczenie zdjęć przygotowanych przez siebie posiłków z diet. Aplikacja konkursowa daje możliwość głosowania, udostępniania zdjęć, a także zapraszania znajomych do konkursu. Użytkownicy mogą zobaczyć zajmowane przez siebie miejsce w rankingu ogólnym. 

Zakres prac

  • wykonanie projektu funkcjonalnego aplikacji i panelu administracyjnego
  • opracowanie projektu graficznego aplikacji
  • wykonanie aplikacji od strony technologicznej
  • integracja z API Facebooka

2015

protiger_screen_1 protiger_screen_2