TABU Platforma

Zadanie

Zaprojektowanie i wdrożenie platformy usprawniającej współpracę Hurtowni Tabu z odbiorcami

Prace projektowe rozpoczęliśmy od przeprowadzenia audytu rozwiązania, dotychczas stosowanego przez Hurtownię Tabu. Po wnikliwej analizie opracowany został dokument opisujący funkcjonalne i niefunkcjonalne wymagania nowej platformy B2B. W kolejnym kroku przygotowana została klikalna makieta funkcjonalna systemu i strony www.

Zbudowany przez firmę Mediaflex system zamówień internetowych zintegrowany został z systemem CDN XL. Pomiędzy systemami wymieniane są informacje o produktach, zamówieniach i stanach magazynowych. Hurtownia on-line stanowi integralny element odświeżonej strony internetowej. Każdy zalogowany użytkownik hurtowni on-line oprócz podstawowej możliwości składania zamówienia, może przeglądać ich historię oraz listę faktur i płatności.

Efektywna współpraca w trakcie trwania projektu zaowocowała stałą obsługą powdrożeniową ze strony firmy Mediaflex.

Zakres prac

  • Audyt i analiza dotychczasowego rozwiązania
  • Projekt funkcjonalny strony www, systemu zamówień wraz z panelem administracyjnym
  • Projekt graficzny
  • Projekt i wdrożenie systemu zamówień internetowych
  • Integracja z systemem CDN XL
  • Stała obsługa powdrożeniowa

2011