Wiek Serca

Zadanie

Stworzenie aplikacji Wiek Serca na podstawie opracowanego przez profesorów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego algorytmu. Główny cel to mierzenie wieku serca pacjentów w ramach akcji „Ciśnienie na życie”, której inicjatorem jest Grupa Polpharma.

Aplikacja jest prosta i funkcjonalna. Zawiera ankietę, którą wypełnia pielęgniarka w czasie badania pacjenta. Składa się ona z pytań dotyczących m.in. wieku, wagi oraz przebytych chorób. Oprócz swojego podstawowego zadania, aplikacja określa również BMI badanej osoby. Wynik wieku serca jest znany zaraz po przeprowadzonym badaniu.

Zakres prac

  • Projekt graficzny
  • Implementacja aplikacji na Android
  • Panel administracyjny
  • możliwość pomiaru wieku serca
  • obliczenie poziomu BMI

2015

Widok aplikacji Widok aplikacji