Ankiety jako narzędzie sprzedażowe

Autor:  Monika Wincenciak
30-04-2021

Ankiety stają się coraz częściej wybieranym narzędziem sprzedażowym, który może domknąć daną sprzedaż lub posłużyć jako feedback od klienta po zakupie danego produktu. W poniższym wpisie znajdzie się sporo informacji o tym jakie typy badań mogą zostać przeprowadzone dzięki ankietom, jakie kategorie pytań mogą zostać zawarte oraz do czego mogą one posłużyć i jakie dać efekty. Obecnie odchodzi się od standardowych papierowych ankiet w myśl technologicznych rozwiązań, które mają usprawnić proces zbierania odpowiedzi.

Typy badań ankietowych

Wśród ankiet można można rozróżnić kilka rodzajów badań.

Badania ankietowe audytoryjne

W trakcie tej metody wykorzystuje się kwestionariusz ankiety, który przekazywany jest określonej grupie badanej, znajdującej się w jednym pomieszczeniu. Zadaniem ankietera jest wyłącznie przekazanie kwestionariusza osobom badanym, udzielenie instrukcji niezbędnych do prawidłowego wypełnienia ankiety, jak również zebrania od nich materiałów po zakończonym badaniu. Zaletą tego typu badania jest wysoki poziom zwrotu ankiet, w przeciwieństwie do innych rodzajów badania ankietowego. Główną wadą jest brak możliwości zastosowania próby reprezentatywnej dla całej społeczności badanej. Ten typ badań jest rzadko używany w trakcie transakcji sprzedażowych, ale można go zastosować np. w przypadku określania wizerunku danej marki/produktu. Dzięki temu bada się czy marka jest właściwie kreowana oraz czy jest rozpoznawalna.

Badania ankietowe bezpośrednie (PAPI)

Badania PAPI to najbardziej popularna metoda jeżeli chodzi o techniki ilościowe. W trakcie badania ankieter czyta pytania z kwestionariusza i po odpowiedzi od razu je notuje. Badania PAPI uważane są za najbardziej skuteczne z racji, że odpowiadający jest bezpośrednio skierowany do odpytującego. Dzięki technologii i zastosowaniu ankiet np. na tabletach można przeprowadzić te badania w dowolnym miejscu.

Badania ankietowe internetowe (CAWI)

To technika przeprowadzania badań ilościowych, w której kwestionariusz jest wysyłany za pomocą internetu. Ankietę wypełnia sam respondent, ale system komputerowy odpowiada za weryfikację, czy odpowiedź została udzielona. Wyniki są gromadzone w systemie i można je dzięki temu łatwo pogrupować i analizować. To pod względem analizy i kosztów z tym związanych zdecydowanie najprostsze rozwiązanie. Dzięki tej metodzie badań można przebadać osoby nawet z najmniejszych zakątków Polski. Badania CAWI często wykonywane są przez agencje marketingowe do badania potrzeb klientów oraz opinii po udanej transakcji zakupowej np. w sklepie internetowym.

Typ pytań, które można znaleźć w ankiecie

W ankietach mogą być zdawane pytania w bardzo różnej formie. Najczęściej wymieniane są rodzaje tj.

 • pytania otwarte – respondent może udzielić swojej swobodnej, otwartej odpowiedzi,
 • pytania półotwarte – istnieje możliwość prezentacji swojej własnej odpowiedzi oprócz innych propozycji wariantów danego pytania
 • pytania zamknięte – ustalone zostają warianty odpowiedzi, respondent może wybierać wyłącznie z nich, dzięki temu dostarczona zostaje ujednolicona i zestandaryzowana odpowiedź, która również jest łatwiejsza do analizy i skraca czas wypełniania kwestionariusza

W jakich branżach mogą sprawdzić się ankiety?

Ankiety nie muszą kojarzyć się wyłącznie z badaniem zadowolenia z pracy pracowników. Profesjonalne kwestionariusze mogą mieć zastosowanie w takich miejscach jak:

 • Działy Produktowe (Brand Managerowie),
 • Działy Marketingu ​
 • Dział Sprzedaży​
 • Firmy przeprowadzające badania rynkowe, marketingowe, opinii publicznej np. Agencje Interaktywne i Reklamowe​
 • Firmy organizujące eventy, szkolenia, konferencje, targi

Profesjonalne narzędzie sprzedażowe

Ankiety mogą posłużyć do kilku zadań, które mogą sprawdzić się zarówno przed, w trakcie, jak i po odbytej transakcji.

Przed transakcją

Ankiety mogą być świetnym narzędziem do badań marketingowych przed wypuszczeniem danego produktu lub usługi. Warto zapytać potencjalną grupę docelową przykładowo o dokładny wygląd danej rzeczy, cenę, którą byliby w stanie za nią zapłacić. Kto bowiem lepiej wypowie się o produkcie, niż ten kto w przyszłości sam/a będzie chciał/a go kupić.

W trakcie transakcji

W tym przypadku ankiety mogą posłużyć zebraniu wymagań klienta, aby kolejno dobrać dla niego najbardziej odpowiedni produkt. Pytania mogą być zarówno otwarte jak i zamknięte.

Ankieta Media Form - produkt firmy Mediaflex

Po transakcji

Po zakończonej sprzedaży, czy np. wydarzeniu warto zebrać feedback od klienta. Przeprowadzenie profesjonalnego sondażu z przedstawicielem np. po procesie zakupowym bada poziom zadowolenia klienta i może dać jasny obraz co zadziałało, zdecydowało o zakupie, a które elementy są do dopracowania.

MediaForm – rozbudowane rozwiązanie dla biznesu

Mediaflex posiada profesjonalną aplikację, która umożliwia przeprowadzenie ankiet w trybach online oraz offline. MediaForm daje wiele możliwości tj.:

 • Formułowanie wielu rodzajów ankiet składających się z różnych typów pytań​
 • Kompleksowe zarządzanie procesem ankietowania: archiwizowanie, tworzenie nowych, edytowanie istniejących
 • Przyporządkowanie ankiety do wybranych ankieterów​
 • Bieżące statystyki i raporty
Media Form - panel administracyjny

Aplikacja MediaForm pomaga w realizacji badań typu CAWI (online), CAPI (face to face), CATI (telefoniczne) oraz MOBI (mobilne).

MediaForm daje możliwość przeprowadzania wielu ankiet jednocześnie. Z narzędzia, można korzystać zarówno za pośrednictwem strony www, jak i aplikacji mobilnych w systemach Android oraz iOS. W zależności od potrzeb badania, to ankietowany może samodzielnie wpisać odpowiedzi lub też mogą być one wprowadzane przez ankietera.

W panelu administratora można monitorować statystyki i raporty dotyczące ankiet oraz ankieterów. Wyniki można zapisywać w formacie pdf, xls, oraz pptx.

Jedną z naszych realizacji dopasowanych do potrzeb klienta są Ankiety.

Podsumowanie

Decydując się na wybór narzędzia jakim jest system do ankiet warto pamiętać, że:

 • digitalizacja procesu przesyłania ankiet przyspiesza i ułatwia zbieranie danych,
 • system daje możliwość różnych rodzajów pytań tj. zamknięte, otwarte, jednokrotnego oraz wielokrotnego wyboru,
 • ankiety można spersonalizować do danej grupy odbiorców.

Udostępnij
Autor:  Monika Wincenciak
Marketing Manager w Mediaflex. Copywriterka z powołania. Każdy dzień rozpoczyna od przeglądnięcia Social Mediów. W wolnej chwili planuje swoje kolejne podróże, które są jej pasją.