Czym jest praca w środowisku zwinnym Agile?

Autor:  Monika Wincenciak
10-10-2023

W środowisku IT jest to rozumienie sposobu pracy, które staje się już prawie standardem w firmach. Celem jest dostarczenie klientowi wartościowej usługi, która bazować będzie na: stałej współpracy, a nie tylko negocjowaniu cen, relacjach, a nie wyłącznie procesach i narzędziach, szybkim i odpowiednim reagowaniu na pojawiające się zmiany, oraz samym oprogramowaniu, a nie dokumentacji.

Czym jest Agile?

Agile jest najpopularniejszą metodyką w zarządzaniu projektami, której podstawowym założeniem jest rozbicie projektu na mniejsze części tzw. iteracje lub sprinty.

Główne założenie tej metodyki to skrócenie (wielu) terminów realizacji zadań które są przypisane zespołom. Dzięki temu można uzyskać więcej informacji zwrotnych od użytkowników końcowych i jednocześnie skrócić czas dostarczenia im działającego produktu, nawet jeśli nie jest on jeszcze w końcowej postaci.

Metodyka Agile działa na zasadzie manifestu. W jego skład wchodzą:

 • satysfakcja klienta poprzez szybkość wytwarzania oprogramowania,
 • działające oprogramowanie, które dostarczane jest okresowo (raczej tygodniowo niż miesięcznie),
 • podstawowa miara postępu to działające oprogramowanie,
 • późne zmiany w specyfikacji nie mają destrukcyjnego wpływu na proces wytwarzania oprogramowania,
 • współpraca między działem biznes a deweloperem,
 • bezpośredni kontakt jako najlepsza forma komunikacji w zespole i poza nim,
 • ciągła uwaga nastawiona na aspekty techniczne oraz dobry projekt (design),
 • prostota,
 • samozarządzalność zespołów,
 • regularna adaptacja do zmieniających się wymagań.

W Mediaflex staramy się w codziennej pracy działać zgodnie z metodyką Agile. Potwierdzenie tych zasad można znaleźć na naszej podstronie O firmie.

Agile w 5 krokach a właściwie 6

Prace zgodnie z metodyką Agile można wyróżnić w 5 etapach:

 • Planowanie – to zbieranie szczegółowych wymagań od klienta, które dotyczą danego zadania, ich analiza oraz zaplanowanie kroków koniecznych do realizacji danego zadania w oparciu o pozyskane informacje. Jest bardzo ważnym etapem, który ma kluczowe znaczenie dla czasu i jakości realizowanego zadania. Nie można go nigdy omijać. Etap ten wymaga bezpośredniego kontaktu z klientem, a co za tym idzie umiejętności dobrej komunikacji i zrozumienia drugiej osoby.
 • Projektowanie – to wykonanie danego elementu pracy, który jest celem zadania na bazie informacji zebranych na etapie planowania. Choć czasami jest pomijany przez zespoły warto go wdrożyć do swojego planu
 • Programowanie – właściwy etap prac nad danym zadaniem na bazie przygotowanego projektu zadania.
 • Testowanie – testowanie danego elementu, który sprawdza kwestie techniczne jak i jak wygląda realizacja od strony klienta (User Acceptance Test) czy dany element jest tym czego klient oczekiwał
 • Wdrożenie systemu – po zakończonych sukcesem testach zarówno technicznych, jak i klienckich (akceptacji przez klienta) po ewentualnych poprawkach, przekazuje się dany element projektu na „produkcję” do finalnego użytkowania przez klienta

Szóstym niemniej ważnym elementem jest informacja zwrotna od klienta do osoby lub zespołu, który realizuje dane zadanie w projekcie odnośnie do ewentualnych mniejszych błędów. Może się tak zdarzyć, że nie zostały one wykryte podczas testów. Dzięki nim można dokonać usprawnień w kolejnych cyklach projektu. Ważne jest, aby reagować na zmiany procesów w firmie lub zmianę potrzeb klienta. Nie powinny być to zmiany, które wynikają np. z niedopatrzeń na etapie planowania.

Korzyści i zagrożenia ze stosowania metodyki Agile

Jak każde zastosowanie metody ma ono swoje zalety oraz wady. Decydując się na Agile warto sprawdzić, czy jest to dla Was najbardziej optymalna metoda.

Do głównych zalet można zaliczyć sprawną koordynację projektu, dużą samodzielność zespołów, stosunkowo szybką realizację, możliwość sukcesywnego wdrażania zmian, dostosowanie projektu do potrzeb klienta, bardzo dobry przepływ informacji (dzięki regularnym spotkaniom zespołu i dostępie do oprogramowania), zaangażowanie wszystkich osób pracujących nad projektem, ograniczenie kosztów związanych z wprowadzaniem dużych zmian.

Oczywiście metodyka Agile nie jest pozbawiona wad. Nie sprawdzi się również w każdym zespole. Przykładowo nie sprawdzi się w przypadku projektów, w których nie ma miejsca na elastyczność. Satysfakcjonujące efekty osiągane są przy niskim poziomie rotacji pracowników. Podstawą działania Agile jest znalezienie naprawdę zaangażowanych osób.

Nie takie małe osiągnięcie w Mediaflex

Powiązując temat metodyki pracy musimy wspomnieć, że nasza Senior Project Manager Basia w tym roku zdała egzamin certyfikowany Prince 2. Gratulacje! Mamy nadzieję, że już za niedługo zacznie ona wdrażać swoje pomysły i metodykę do codziennej pracy w Mediaflex.

Podsumowanie

Metodologia Agile to podejście do zarządzania projektami, które polega na dzieleniu projektu na etapy i kładzie nacisk na ciągłą współpracę i doskonalenie. Zespoły działają zgodnie z cyklem planowania, realizacji i oceny. Dobrze wdrożona metodologia może znacznie usprawnić prowadzone prace nad projektem w firmie.

Udostępnij
Autor:  Monika Wincenciak
Marketing Manager w Mediaflex. Copywriterka z powołania. Każdy dzień rozpoczyna od przeglądnięcia Social Mediów. W wolnej chwili planuje swoje kolejne podróże, które są jej pasją.