WARSZTATY

Mają na celu analizę obecnych rozwiązań w organizacji oraz opracowanie efektywnej strategii działań, która dotyczy użytkowników, produktu lub usługi. Spotkania warsztatowe prowadzimy zdalnie oraz stacjonarne. W przypadku warsztatów zdalnych wykorzystujemy narzędzie MIRO, które daje możliwość pracy całego zespołu projektowego.

Jakie warsztaty możemy przeprowadzić w ramach współpracy:

Spotkania warsztatowe, w zależności od rodzaju, tematyki, potrzeb prowadzone są zwykle w składzie: Facylitator, UX designer, Analityk biznesowy i Project Manager.

WARSZTATY „PRODUCT DISCOVERY"

Pomagają kreować nowe pomysły i tworzyć produkty odpowiadające na potrzeby użytkowników, jednocześnie realizując cele biznesowe organizacji.

WARSZTAT MODEL BIZNESOWY PRODUKTU „BIZNES MODEL CANVAS”

Realizowany, gdy planujemy wprowadzenie nowego produktu na rynek oraz chcemy poznać i zaplanować obszary takie jak: propozycje wartości, kluczowe zasoby czy strukturę przychodów i kosztów.

WARSZTAT „ANALIZA UŻYTKOWNIKÓW”

Pomaga szczegółowo przyjrzeć się przyszłym, bądź aktualnym użytkownikom produktu lub usługi.

WARSZTATY „ANALIZA PROCESÓW”

Realizowane, gdy chcemy szczegółowo zdefiniować procesy pracy do dalszej automatyzacji lub planujemy optymalizować rzeczywiste procesy pracy w organizacji.

WARSZTATY„OBJECT ORIENTED UX”

Pomagają zaprojektować prawidłową, funkcjonalną strukturę systemu skupiając się na rzeczywistych obiektach. Jest to praktyczny proces projektowy, podczas którego zespół, przechodząc przez kolejne etapy, tworzy strukturę funkcjonalnego produktu.

WARSZTATY „OD WIZJI DO PRODUKTU”

Pomagają przejść przez cały proces projektowy zaczynając od generowania pomysłów, a kończąc na zaprojektowanym, gotowym do wdrożenia produkcie.

Efekty przeprowadzenia warsztatów w Twojej firmie

 

  • kreowanie nowych pomysłów
  • analiza potrzeb rynku i przyszłych użytkowników
  • odkrywanie procesów nisko i wysokopoziomowych w firmie
  • planowanie procesów pracy
  • tworzenie modeli biznesowych dla produktów
  • realizacja celów biznesowych

POZNAJ LEPIEJ POWERDAYS

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu z naszym specjalistą.

Monika Jękot