Morele.net

Morele.net to jeden z największych sklepów w Polsce z branży elektronicznej. Mediaflex współpracuje z firmą Morele.net przy okazji różnorodnych projektów mających na celu wzrost konkurencyjności sklepu na rynku e-commerce. Jednym z nich jest projekt „Lokacje”. Celem projektu było usprawnienie funkcjonowania magazynów sklepu, a dokładniej:

  • przyjmowanie partii produktów do magazynu,
  • przygotowywanie zamówień,
  • przeprowadzanie inwentaryzacji.

Obecnie serwis www sklepu połączony jest z wersją mobilną i nie korzysta z przygotowanego przez nas rozwiązania. Kolejnymi wspólnie zrealizowanymi projektem są:

  • mobilna wersja sklepu Morele.net,
  • system do zamieszczania widgetów produktowych.
ZADANIA
  • Analiza stanu dotychczasowego
  • Projekt funkcjonalny modułu
  • Implementacja rozwiązania

Oś czasu projektu

Jeżeli interesuje Cię podobny projekt, zapraszamy do kontaktu