Wstecz

Pożegnanie z Afryką – warsztaty

Dla firmy Pożegnanie z Afryką przeprowadziliśmy warsztaty przedwdrożeniowe związane z funkcjonowaniem firmy w obszarze e-commerce. Celem warsztatów było rozpoznanie potrzeb obecnych i potencjalnych klientów sklepu internetowego oraz optymalizacja procesów funkcjonujących w organizacji w powiązanych obszarach. 

Przedmiotem analizy były tematy związane z realizacją procesu zamówień, integracje z zewnętrznymi systemami funkcjonującymi w organizacji, grupy odbiorców oraz oczywiście produkty. 

W efekcie powstała nowa architektura informacji, którą wypracowaliśmy korzystając z metody Cart Sorting, opracowany został również nowy proces realizacji zamówienia z istotnymi punktami styku:  

  • klient 
  • logistyka 
  • system magazynowy

ZADANIA
  • analiza danych dla obecnego sklepu
  • przeprowadzenie warsztatów z wykorzystaniem Cart Sorting
  • opracowanie nowej architektury informacji
  • projekt funkcjonalny i graficzny nowego sklepu opartego na Magento 2.0

Oś czasu projektu

Jeżeli interesuje Cię podobny projekt, zapraszamy do kontaktu