Morele.net

Zadanie

Realizacja projektu "lokacje"

Firma Mediaflex współpracuje ze sklepem internetowym Morele.net przy okazji różnorodnych projektów mających na celu wzrost konkurencyjności sklepu na rynku e-commerce. Jednym z nich jest projekt o nazwie ‚Lokacje’. Moduł ma usprawnić funkcjonowanie magazynów sklepu, a dokładniej: przyjmowanie partii produktów do magazynu, przygotowywanie zamówienia oraz przeprowadzanie inwentaryzacji. Obecnie serwis www sklepu połączony jest wersję mobilną i nie korzysta z przygotowanego przez nas rozwiązania. 

Zakres prac

  • analiza stanu dotychczasowego
  • projekt funkcjonalny modułu
  • implementacja rozwiązania

2012