SD, CX, UX, UI, IxD-jak nie zginąć w gąszczu pojęć?

Autor:  Angelika Cebula
29-06-2021
#, #, #, #, #

Funkcjonowanie w świecie skrótowców związanych z projektowaniem doświadczeń użytkownika jest nie lada wyzwaniem dla projektantów oraz przeszkodą poznawczą dla użytkownika lub klienta, który chciałby zrozumieć metodologię pracy designerów.

Poniższy artykuł jest „małą ściągą” dla wszystkich mających problem z definiowaniem w świecie designu.

Definiowanie pojęć

Cechą, która łączy wszystkie pojęcia jest podejście human centered design, czyli stawianie człowieka (użytkownika) zawsze na pierwszym miejscu w procesie projektowym.

„Ideę hcd skonceptualizował w latach 80. Donald Norman (1986), zakładając, że punktem centralnym procesu jest użytkownik (człowiek), któremu dedykuje się rezultat pracy projektowej. Naczelną wartością hcd jest bezproblemowe użytkowanie produktów designu przez końcowych użytkowników”.

SD, Service Design

Proces budowania komunikacji pomiędzy klientem, a firmą.

Service można interpretować jako pakiet usług, które nasza firma ma do zaoferowania klientowi. Głównym celem SD jest udoskonalenie oferowanych usług, które na każdym etapie powinny spełniać oczekiwania klienta.

Przykład: branża gastronomiczna, która dopasowała się do użytkowników podczas pandemii.

CX, Customer Experience

Zbiór wszystkich „punktów styku” z klientem (w tym etap sprzedaży i przyszłe wykorzystanie produktu).

Customer Experience można określić także jako wszystkie wrażenia klienta, które odnosi podczas współpracy z firmą.

Czynniki składowe CX, to:

  1. Pierwszy kontakt klienta z firmą (przed rozpoczęciem współpracy) 

Punkty styku klienta z firmą: działania marketingowe, social media, reklama i promocja, opinie na temat danej firmy np. GoWork

2. Rozpoczęcie współpracy

Punkty styku: spotkania, proces sprzedaży, wycena projektu, negocjacje

3. Okres użytkowania produktu przez klienta i wsparcie ze strony firmy

Punkty styku: obsługa klienta

4. Zakończenie współpracy

Punkty styku: spotkania podsumowujące, NPS (ankieta satysfakcji klientów)

UX, User Experience

Doświadczenia użytkownika podczas korzystania z produktu.

Dobry projekt UX, daje klientowi możliwość łatwego i szybkiego znalezienia potrzebnych informacji lub wykonanie zadania w jak najkrótszym czasie. Jest to nauka zbliżona do psychologii, której podstawą są badania z użytkownikami, testy użyteczności i architektura informacji.

Celem projektanta jest wymyślenie jak najlepszego rozwiązania dla danego problemu. Zamiennie zamiast terminu UX, możemy używać: UXD, UED, XD.

UI, User Interface

Elementy, z których składa się interfejs, tj.: typografia, kolory, przyciski, dźwięk, głos itd.

Głównym celem projektanta UI jest stworzenie atrakcyjnego wizualnie interfejsu oraz uczynienie go przyjaznym i łatwym dla użytkownika. UI designer jest odpowiedzialny za wizualny odbiór produktu.

IxD, Interaction Design

Proces projektowania interakcji pomiędzy użytkownikiem, a produktem. Najczęściej tym produktem jest: strona internetowa lub aplikacja.

Celem projektowania interakcji jest stworzenie produktu, który umożliwi użytkownikowi „osiągnięcie założonego celu”. Według badacza Gilliana Cramptona Smitha wyróżniamy cztery aspekty projektowania interakcji:

  1. Słowa: etykiety przycisków, które powinny być łatwe do zrozumienia i spełniać funkcję informacyjną.
  2. Reprezentacje wizualne: elementy graficzne tj. typografia, obrazy, ikony, z którymi użytkownicy wchodzą w interakcję.
  3. Przestrzeń + obiekty znajdujące się w tej przestrzeni: miejsca, w których użytkownik korzysta z naszego produktu oraz urządzenia np. smartfon lub laptop.
  4. Czas: ten aspekt dotyczy mediów zmieniających się w czasie tj. animacje, filmy, dźwięki.

Kevin Silver – starszy projektant interakcji w INDEXX Laboratories dodał do tych zasad punkt piąty, którym jest „zachowanie”.

  • Zachowanie: ten aspekt dotyczy działań, których użytkownicy dokonują na stronie bądź w aplikacji oraz w jaki sposób obsługują produkt.

Podsumowanie

Celem powyższego artykułu jest nie tylko wyjaśnienie pojęć, ale także uświadomienie, że projektowanie nie jest jedynie układaniem klocków w programie graficznym, ale czynnikiem, który wpływa na działanie całej struktury organizacji.

Dlatego wszyscy pracownicy, na każdym etapie kontaktu z klientem powinni pamiętać o polepszaniu jego doświadczeń względem firmy oraz oferowanego produktu.

Netografia:

Udostępnij
Autor:  Angelika Cebula
W Mediaflex projektantka UX/UI. Prywatnie zajmuje się fotografią, grafiką i filmem dokumentalnym. Zainteresowana polską wsią.