Warsztaty z Klientem – poznaj potrzeby technologiczne firmy

Autor:  Monika Wincenciak

Warsztaty z Klientem przed wdrożeniem danego systemu, czy rozwoju obecnej aplikacji są świetnym rozwiązaniem, aby dokładnie poznać potrzeby technologiczne danej firmy. W poniższym wpisie przedstawiamy najważniejsze fakty na temat takich warsztatów, jak kształtuje się oferta takich spotkań w Mediaflex oraz jakie korzyści mogą one przynieść.

Czym charakteryzują się warsztaty z Klientem?

Warsztaty to intensywne spotkania z Klientem, które w zależności od rodzaju mogą trwać od dnia do kilku dni.

Za główne powody takich kreatywnych spotkań uznaje się:

 • kreowanie nowych pomysłów
 • analizę potrzeb rynku i przyszłych użytkowników
 • odkrywanie procesów nisko i wysokopoziomowych w firmie
 • planowanie procesów pracy
 • tworzenie modeli biznesowych dla produktów
 • realizacja celów biznesowych

Liczba osób uczestniczących w spotkaniu jest w dużej mierze zależna od rodzaju spotkania. Ważne, aby od strony Klienta w warsztatach brały udział osoby bezpośrednio zaangażowane w dany proces, czy segment w firmie.

Po stronie organizatorów warsztatów najczęściej można znaleźć takie osoby jak:

 • Fascylitator,
 • UX designer,
 • Analityk biznesowy,
 • Project Manager.

Oferta warsztatów w Mediaflex

W ostatnim czasie w Mediaflex usystematyzowaliśmy ofertę warsztatów, jakie mogą zostać przeprowadzone dla Klientów.

WARSZTATY „PRODUCT DISCOVERY”

Podczas spotkania kreowane są nowe pomysły i tworzone produkty, które odpowiadają na potrzeby użytkowników, jednocześnie realizując cele biznesowe organizacji. Czas trwania takich warsztatów to od 1-3 dni. Po stronie prowadzących zasiadają: Fascylitator, UX Designer, Analityk biznesowy, Project Manager od strony Klienta warto zaangażować jak najwięcej osób, które posiadają wiedzę na temat produktu.

WARSZTAT MODEL BIZNESOWY PRODUKTU „BIZNES MODEL CANVAS”

To świetne rozwiązanie, gdy firma planuje wprowadzić nowy produkt na rynek oraz chce poznać i zaplanować obszary takie jak: propozycje wartości, kluczowe zasoby czy strukturę przychodów i kosztów. Ten warsztat trwa od około 0.5 do 1 dnia. Jest to zależne przede wszystkim od wielkości projektu. Po stronie prowadzących powinni znaleźć się: Fascylitator oraz Analityk biznesowy. W przypadku Klienta warto, aby pojawiły się osoby, które posiadają wiedze o danym produkcie.

WARSZTAT „ANALIZA UŻYTKOWNIKÓW”

Pomaga szczegółowo przyjrzeć się przyszłym, bądź aktualnym użytkownikom produktu lub usługi. Warsztat trwa około 0.5-1 dnia, w zależności od wielkości projektu i liczby użytkowników. Po stronie Klienta powinny się znaleźć wszystkie osoby posiadające wiedzę na temat produktu, po drugiej stronie zaś: Fascylitator, UX designer, Analityk biznesowy oraz Project Manager.

WARSZTATY „ANALIZA PROCESÓW”

Warsztaty te przeprowadza się, gdy firma chce szczegółowo zdefiniować procesy pracy do dalszej automatyzacji lub planuje zoptymalizować rzeczywiste procesy pracy w organizacji.

Procesy są przedstawiane w postaci historyjek (User Stories), a następnie przekładane na bardziej szczegółowe scenariusze użycia (User Scenario), dzięki którym można zdefiniować niezbędne funkcjonalności, które umożliwiają przeniesienie realnych procesów pracy na systemy czy aplikacje. Ostatecznie na ich podstawie powstają analityczne przypadki użycia (User cases), które są niezbędne do realizacji i walidacji przyszłego produktu. Czas trwania warsztatów to od 0.5-1 dnia, w zależności od wielkości projektu i ilości użytkowników. W spotkaniu powinny brać udział osoby tj. Fascylitator, UX Designer oraz analityk biznesowy, a po stronie Klienta osoby posiadające wiedzę nt. użytkowników i produktu.

WARSZTATY„OBJECT ORIENTED UX”

Warsztat ten pomaga zaprojektować prawidłową, funkcjonalną strukturę systemu, który skupia się na rzeczywistych obiektach. Jest to praktyczny proces projektowy, podczas którego zespół, przechodząc przez kolejne etapy, tworzy strukturę funkcjonalnego produktu. Proces projektowy skupia się na rzeczywistych obiektach (np. szkolenie, lekarz, produkt) oraz powiązaniach między nimi. Dzięki czemu zaprojektowane produkty są funkcjonalne i osadzone w realiach użytkowników. W tym typie warsztatów biorą udział: Fascylitator, UX Designer, Analityk biznesowy oraz Project Manager, a po stronie Klienta osoby, które posiadają wiedzę nt. użytkowników i produktu.

WARSZTATY „OD WIZJI DO PRODUKTU”

Pomaga przejść przez cały proces projektowy zaczynając od generowania pomysłów, a kończąc na zaprojektowanym, gotowym do wdrożenia produkcie. Celem warsztatu jest realizacja całego procesu projektowego, począwszy od odkrywania i definiowania potrzeb („Product Discovery”), poprzez analizę użytkowników, architekturę informacji, a skończywszy na gotowym projekcie. Po stronie Mediaflex spotkanie koordunują: Fascylitator, UX Designer oraz Analityk biznesowy, po stronie Klienta ważne, aby uczestniczyły osoby, które mają wiedzę na temat użytkowników oraz produktu.

Warsztaty w Mediaflex są prowadzone stacjonarnie oraz zdalnie. Do tej drugiej formy wykorzystywane jest narzędzie MIRO, dzięki któremu cały powołany zespół może jednocześnie brać udział w realizacji kolejnych etapów warsztatów.

Dzięki takiej tablicy w trakcie spotkania mamy wgląd do całego projektu praktycznie na każdym etapie prowadzonych warsztatów. W Mediaflex przeprowadziliśmy już kilka warsztatów przedwdrożeniowych dla naszych Klientów m.in. dla sklepu e-commerce z branży fashion oraz sklepu Pożegnanie z Afryką. Pod linkami znajdziecie więcej informacji na temat tych produktywnych spotkań. Relacje z tych warsztatów możecie oglądać również w naszych Social Mediach.

Korzyści z przeprowadzenia warsztatów – podsumowanie

Warsztaty przedwdrożeniowe niosą ze sobą wiele korzyści. Wśród nich można wyróżnić:

 • sprecyzowanie potrzeb Klienta pod względem rozwoju produktu lub usługi
 • poznanie wielu punktów widzenia na temat produktów i użytkowników, dzięki dużemu zespołowi projektowi w trakcie spotkania warsztatowego

Jeżeli zainteresowała Cię któraś z propozycji warsztatów napisz do nas – odezwiemy się w ciągu 24 godzin.

Udostępnij
Autor:  Monika Wincenciak
Marketing Manager w Mediaflex. Copywriterka z powołania. Każdy dzień rozpoczyna od przeglądnięcia Social Mediów. W wolnej chwili planuje swoje kolejne podróże, które są jej pasją.