20-05-2021

Czym jest projekt interaktywny? Nie ma na to pytanie jednej poprawnej odpowiedzi. Według definicji przedstawionej przez platformę i-doc.org, jest to: „każdy projekt, którego celem jest udokumentowanie tego co «rzeczywiste» przy użyciu cyfrowej technologii interaktywnej”. Platformy interaktywne zawierają w sobie różne elementy multimedialne. W tworzeniu takiego projektu potrzebny jest cały zespół specjalistów, który składa się (w […]